Mantra–B


Mantra for wealth
“Durge Smrita Harasi Bhitimshesh Jantoh Swasthaih Smritamati Mateev Shubhaam Dadasi Daridray Duhkh Bhayaharini ka Twadanya Sarvopakarkaranay Sadadrachitta.”

Mantra for welfare

“Sarv Mangala Mangalye Shive Sarvarth Sadhike
Sharanye Trayambke Gouri Narayani Namostute.”

Mantra for power

“Srishtisthiti Vinashaanam Shaktibhute Sanatani Gunaashraye Gunamaye Narayani Namostute.”

Mantra for overcoming problems

“Sharanagat Deenart Paritranaparayane Sarvsyartihare Devi, Narayani Namostute.”

Mantra for overcoming fear

“Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti Samanvite Bhaye Bhyastrahi No Devi! Durge Devi Namostute.”

Mantra for getting protection

“Shulen Pahi No devi! Pahi Khadagen Chambike Ghanta Swanen Nah Pahi, Chapajyanihswanen Cha.”

Mantra for health and good luck

“Dehi Saubhagyamaarogyam Dehi Me Paramam Sukham Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi Dwikho Jahi.”

Mantra for the eradication of an epidemic

“Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namoastute Te.”

Mantra for getting suitable wife

“Patni Manormam Dehi, Manovrittanusarinim Tarineem Durgsansarsaagarasya Kulodbhavaam.”

Mantra for getting suitable husband

“Katyayani Mahamaye Mahayoginyadheswari
Nandogopa sutam Devi Patim Me Kurute Namah.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here