Many pupils are there searching themselves in the lines… and have reached many levels in our physial body viz.above the levels of seven Chakkras ( .. Mooladhar Chakkra, .. Swathishthan Chakkra,.. Nabhi Chakkra, 4. Hridaya Chakkra 5. Kantha Chakkra, 6. Anjni Chakkra, 7. Bhomadhyaa Chakkra ), Mandals /Khanda Dhams viz. are (i] the Trikut , (ii) the Sunn, (iii) the Mahasunn, ( iv)the Bhambargufa, (v)the Sohang-dham khand, ( the Vakkuntha) (vi) Satlok-dham khand , vii Alakh dham kahnd, viii Agam-Dham Khand (ix) the Anaami Dham, (xii) (x) Namee-dham Khand Xi Naam-Dham-khand (xii)the Reality –Param sach Dham Lhand. A All these Chakkras/ Pindas/ Cities/ khand/ Mandals/ Dhamas/ Mehals,/Ghars / dwaars/ Ghats are settled in the all each Person’s (Male and Female ) physical body by His Highness Highest Command Malike-kul-Aalam- Parmaatma–The Alah-the God- Narain-Hari- the Vaheguru jee himself..
Mahanaatmas who reached these situations and settled there are all 88 crores approx. and countless are whose name are not known. Whose name are available have been called and could be clled qand ask their settlement .
It is for the informations of our friends on list that We are enjoying many of the powers,some of which includes (i) Open the Great Way of Sampuran Parbrhmni Mata Shushmana jee Nadi through personaly l touch system from MOOLADAH TO THE REALITY PARAMSACHCH DHAM the ultimately end.. (ii)21 Kuls can be upgraded through Bhakti system by each person i.e. 21 ancestors can be given Immortality (amartv) by His Highness Highest Command Malike-kul-aalam. (iii) Any one kul can be upgraded at the instance request wish of a shyshya of ours. and 2. kuls are to be upgraded by the shysha himself through/by bhakti after the NAAM-SANSKARN, (iv) give direction to the Surat (atma) to do bhakti from the level of Trikuti Dham to the any one of the above highest intended-wished level after upgraing It from Moolaadhar Chakkra to the Trikuti Dham by enlightening it etc.etc… . We have many name available with us To whom we along with our Sampurn Parbrhm, Realoty, Srvsreshth Paramsant, Srvsreshth Paramguru have traced and located. In some cases they told due questions in details.They are those Honoable their Highness, whze name we know. Their names according to the saat dwaveep and later on in the nine Khanda. On Calling They have confirmed their existence in the station against their name as such.They are as under:
Seven Dwveep :-
(1) MOOLADHAR CHAKKRA: FOLLWING WERE FOUND:–

1. Shail Puttri Mata
2. Brhmcharini Mata
3. Chandar Ghanta Mata
4. Kushmanda Mata
5. Skand Mata
6.Katyaani Mata
7.Kalraatri Mata
8. Maha Gauri Mata
9.Sidhdhatgri Mata 10.
10….

(2) SWADHSHTHAN CHAKKRA FOLLOWING WERE FOUND FROM HERE :-

1.Kalp Brkksh
2.Hlaa-hall
3.Eravat
4. Kamdhenu
5. Laxmi
6.Dhanwantri
7. King Satya Brt Matsyagyan
8.Asur SmratBali
9. Maikayal Peer
Harnakayap Asur King

(3). NABHI CHAKKRA
1. Shri Ganesh 136. Loharipa Yogi
2. Durga ma. 137. Shanti DeviShodshmatrika
3, Narad Muni 138. Pushti Devi -do-
139. Tushti Devi -do-
140. Tulsi Sahib Guru of Swami Seth
4. Kul Guru Kripacharya Shiv Dyal Singh ji Maharaj.
5. Vippran S/o of Brahma 141. Dhrit Shodshmatrika
by Mata Mansha Devi ji. 142. Makshra -do-
6. Guru Machchandar 143. Gauri Mata.
144.Sabir Sahib Kaliyar- (Rurki)
7. Gautam Rishi 145. Hazi Mlanga
8. Bhardwaj Rishi 147. Ajme Saharif ( Ajmer Raj.)
9, Kashyap Rish 148. Sankadik Rishi.
10. Attri Rishi 149. Somvar
11. Shavpach Rishi1 150. Mangalvar.
12. 14. Padmawati Rani Chittorgarh 151. Budhvar
13 Pt. Nitya Nand Mangewal 152. Veervar ( Vrihspativar)
14. Shyama Devi Mangewal 153. Shukrvar
15 Saint Stifanz 154. Shanisharvar
16. Mohsin Fani Faqir 155. Ravivar ( Aitvar)
17. Goswami Tulsidas 156. January Maheena ( Month )
18. Sant Nam De3v. 157. Febuarry -do-
19. Sant Bsini 158. March -do-
20. Guru Har Gobind jee. 159. April -do-
21. Daryaa Sahib Biharwale 160. May -do-
22. Khuwaja Kutubudin Bakhtia Kaki 161. June -d0-
23. Sahit Bhagat Singh 162. July -d0-
24. Shahid Chande Shekhar 163. August -d0-
25. Shahid Ushsam Singh 164. September -do-
26. Shahid Sukhdev 165. October -d0-
27. Shaheed Madan Lal Dhingra. 166. November -d0-
28. Shayama Prasad Mukharjee. 167. December -do-
29. Indira Gandhi Ex,P.M. 168. SanatKumr
30. Rajiv Gandhi Ex P.M. 169. Snaatan
31. Sant Rajjab 170. Shekh Shadi
31. Sant Bhkha 171. Makka Rukndeen
32. Srmd saheed. 172. RADHA JI Wife Swami Seth
33. Ambreesh Rishi Shiv Dyal ji Maharaj
34. Jesi nSufi (Radhswami ).
35. Jalandhar Nath 173. Mastana pupil of S. Sawan
36. Shakuntla Singh ji Maharaj (Radhswami)
37. Ambika 174. Satnam Singh Pupil of Mastana
38. Ambalika of Sant Ram Rahim……
39. Nandan Pandu 175 Azmal
40. Kunti 176. Gaz
41. Madri 177. Gankaa
42. Sant Dharni Dass. 178. Bhargav Rishi
43. Kr. Ranbir Singh Rampur 179. Tejo .V.Basoli (UNA).
44. Hadambha 180. Holika sistr Hirnkashyap.
45. Sant Rama Nand -Sach Khand Balla
46. Bhariguu Rishi 181. Sain John
47. Kamal Son Paramsant Kabir jee 182. Sayyad Hasan.
48. Kamali Daughter Paramsant Kabir ji.
49. Matasya Avtar… 183.Zaida Guru N.D.
50. Kuurm Avtar 183. Prashar Rishi.
51. Barh Avtar 184. Lachman S. Gajjan v.Daroli
52. Vamn Avtar 185. Ganga Devi wife Lachman
53. Parshuram Avtar. 186. Batn Chand Matu v.Basoli
54. Bhagat Tarlochan 187. Kindm Rishi.
55. Sadnaa Ksaai 188. Dr.Jagdish S. Behrampurbet.
56. Surya Putar Veer Karan 189. Sardar Balabh Bhaai Patel.
57. Suryavnshi King Saggr 190. Sant Ram V. Kot -Bilaspur
58. Poonam Thakur 191. Baba Bhagat Singh Akhur JK.
59. King Kans 192. Baba Atar Singh Mskeen 60. Sheshnag Devta. 193. Remolus ..Rom Citi2763 yr ago
61. Gopi Chand 194. Renus … do-.
62. Manu Rishi 195.
63. Swami Ram Sukhda Hariduar
64. Shri 108 Swami Aduvetanand ji
65. shri 108 Parmsatya Sarupaanand ji.
66.Shri 108 Swami Vairagyanand ji
67. Saint Hakuin–Japan
68. Ghantakarn Mhavir
69. Santoshi Ma.
70.Ishvaku Rishi
71.Devki moher of Bhagwan Sri Krishan
72. Vasudev Father of -do-
73. Uggar Sen Grant Mternal father -d0-
74. Beant Singh Ex C>M> Punjab.
75 Mata Sati Anusuya Satyaki … warrior Mahabharat
76, Drushthduman Senapati Pandav-Mahabharat
77. Durjodhan
78. Chandi mata
79. Bharv
79. Sheetla mata ( bachon ke liye).
80. REVTI WIFE BALRAM MHABHARAT
81. King Prikshat .
82. Kalu father of His Highness
Guru Nanak Dev jee.
83. Tripta mother -do-
84. Nanki Sisiter -do-
85. Shri Chand jee.. -do-
86. Lakshmi Chand jee son -do
87. Vishva- Karma
88. Mata Jwalaa Devi jee
89. Mata Kangda Devi jee
90. Mata Chamunda Devi ee
91. Mata Naina Devi jee
92.Mata Vaishnoo Devi jee
93. Mata Kamakhya Devi jee.
94.Hazoor Baba Buta Singh jee
Nirnkari.Sahib.
95. Hazoor Baba Avtr Singh
jee, Nirankari.Sahib
96.Peer Mohamad Ali of Sangrur
97. Chittarnagad s/o Shantnoo
98. Sant Hasn Basri
99. Baba Giandas , v. Malaht ( Una)
100. Baba Aatmanand jee Dera Rudranand
V. Nari Distt: Una (HP)
101. Baba Parmanand jee -do-
102. Baba Rudranand jee -do-
103. Yogi Guga Peer Rajput
104. Charandas V. Bdiwal (Ropar) Pb
105. Mahon V.Bhadsali Una (HP).
106. Hardyal Siingh Dhillon 27 Chadigarh.
107. Aggarsain
108. Bhai Taroo Pupil Guru Gobind Singh
109. Makhan Shah Lbana Pupil
of Guru Teg Bahadur Jee.
110. Vedwari – 0f Mahbharat
111. Bachittar Virya GF Dhritrashtr
112. King Shntnoo
113. Satyawati ..of Bhishampitamah.
114.Sahibzada Ajit Singh son of Guru
Gobind Singh jee.
115. sahibzada ZorabrSingh -do-
116. Sahibzada Jijhar Singh -do-
117. Sahibzada Fateh Singh -do-
118. MATA PADMA sHODSHmatka
119. Mata Shachi
120 Mata Medha
121. Mehgriva M/oBapu Asaram ji
122. Rish Bridh Nakshatr
123.Pt.Narain Singh Giani ji.
124. Sukraat
125. Saint Paul
126. Bisova Khechri Guru of
Sant Nam Dev.
127. Bakhtiar Kaki Guru of
Shekh Farid.
128. Ashvthama s/o Guru Drona
Acharya.
129. Vijay shodshmtrika
130. Jai -do-
131. Devsena -do-
132. Svadha -do-
133. Swahaa -do-
134 Lohdi Devi Mata
135.Charpat Yogi. 136. Loha Ripa Yogi
137.Shantim Devi Shodshmatrika 138. Pushti Devi Shodshmatrika
139. Tushti Devi -do- 140 Dhrit -do-
141. Makshra -do- 142. Gauri -do-
143. Tulsi Sahib- Guru of Swami Seth144. Mabir Sahib Kalyar.
Shiv Dyal Singh jee Maharaj 145. Hazi Mlanga
(Radhaswami). 146. Ajmer Sarif Sahib
147. Sankadik . 147. Somvar
149. Mangalvar. 150. Budhvar
151.Veervar (Brihsptivar) 152. Shukkarvar
153, Snishrvar. 154. Rvivar ( Aitvar)
155. January month-mas 156. Feburary Month- mas
157. March -d0- 158. April -do-
159. May -do- 160. June -do-
161. July – do- 162. August -do-
163. September -do-. 164. October -do-
165. many many thanks………for giving knowledge… sir…There are countless many other s but shortage of space bars us mentioning……..
to…continue…
..(4). HRIDYA CHAKKR ::::—following honorable HIGHEST persons were found residing there and they have confirmed as such:-
1. Raja Bikrmaditiya 2. Sant Paltu Dass
3. Darya Sahib Marbardwale 4. Hazrat Sultan Bahoo
5. Sant Maluk Dass 6.Sant Tuka Ram.
7. Sehjo Bai 8. Raja Pirthi Chand.
9. Sant Peepa 10. Sri Sain
11. Raja Blee 4 cr. 78 lakh 12. Nree sinh Avtaar.
13. Bijlee Khan Shish Prmsnt Kabir 14. Jagdas. Shish Prm Snt Kabir ji.
15.ASHTVAKKR RISHI 16. Guru Harkishan ji
17. Guru Arjan Dev ji 18. Chittrgupt Devta..

5. .. KANTH CHAKKR ::-

1. BRAHMA DEVTA. 2. LAXMAN
3. SWARASTEE SEVI. 4. OSHO
5. DR s. RADHAKRISHNAN ex President of India.
6. Surya Devta. 7. Mangal Devta.
8. Budh Devta. 9. Vrihspati Devta
10. Sant Dadu Dyal 11.Sant Jai Dev
12. Kapil Muni-Rishi 13. Bhavishan
14. Ravinder Nath Thakur 15. Shmz Trvez Sufi Saint.
16. Khuaza Haffiz 17. Maulana Room
18. Kali Mata 19. Charan Das Bhagat
20. Guru Harrai Ji 21. Grur Teg Bahadur ji
22. Guru Angaddev ji 23. Guru Amar Das ji.
24. Pir Anayat Shash Kadri 25. Hazoo Baba Gurbachn Singh Nkar
26. Som Devta 27. Shukkar Devta.
28. Savitri Shodshmatrika 29. Mahamuni Mandve.
30. Shani Devta.

6. ANJNI CHAKKR…Not available to us.

7. Bhu-Madhya- CHAKKR.. Not available to us.

9- Nine Khandas:

1. TRIKUTIdHAM kHAND- ( 1 ONKAR ):

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here